02/10/2019 – 03/10/2019 – Ξενοδοχείο Divani Caravel – Αθήνα

Διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Ψηφιακής Ιατρικής Ελληνική
Εταιρεία Ψηφιακής Ιατρικής
Ξενοδοχείο Divani Caravel – Αθήνα
02/10/2019 – 03/10/2019

Close Menu